Reģistrējies

Esmu iepazinies/-usies un piekrītu loterijas noteikumiem
Reģistrējies

Saglabā pirkuma čeku!

Reģistrācijas periods 01.05.-30.06.2015.

Pērc

jebkuras 2 Lipton piramīdu
tējas paciņas vienā pirkumā

un laimē balvas!

Sūti SMS ar tekstu LIPTON_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA_NUMURS uz 144.
Piemēram, LIPTON KRISTĪNE BRIEDE 12345 (SMS cena līdz 0,14 EUR)
vai reģistrējies internetā! Saglabā čeku! Reģistrācijas periods
01.05. - 30.06.2015. Loterijas atļaujas numurs 3731.

Laimētāji

 • 02.07 Ceļojumu 2 personām uz Meksikas piramīdām laimējusi Inga Bilaka, čeka nr. 1374306, tālr. 26480...! Apsveicam!
 • 02.07 Judite Aldina, čeka nr. 311/499, tālr. 26796...
 • 29.06 Anna Kuļa, čeka nr. 467515, tālr. 28720...
 • 29.06 Gabriella Gračkova, čeka nr. 1075440, tālr. 26318...
 • 29.06 Jānis Kalvenieks, čeka nr. 196210, tālr. 26187...
 • 29.06 Bronus Reika, čeka nr. #00017663, tālr. 22063...
 • 29.06 Ilze Vītoliņa, čeka nr. 822536, tālr. 28761...
 • 19.06 Laimonis Brikainis, čeka nr. 406935, tālr. 29793...
 • 17.06 Egils Strīķīs, čeka nr. 350922, tālr. 29289...
 • 15.06 Antra Jaškovska, čeka nr. 349/1137, tālr. 29534...
 • 15.06 Marija Matosova, čeka nr. 592527, tālr. 28295...
 • 11.06 Gunita Rukmane, čeka nr. 658785, tālr. 25943...
 • 09.06 Sanita Upīte, čeka nr. 1602716, tālr. 28626...
 • 09.06 Jeļena Cifanska, čeka nr. 217/714, tālr. 29455...
 • 05.06 Uldis Ziemelis, čeka nr. 160048, tālr. 29225...
 • 03.06 Kristīne Poriete, čeka nr. 171/678, tālr. 28218...
 • 01.06 Sandris Līdums, čeka nr. 206672, tālr. 26539...
 • 01.06 Rita Stepanova, čeka nr. 97/916, tālr. 25924...
 • 28.05 Vita Kobjakova, čeka nr. 16651, tālr. 20348...
 • 26.05 Airita Ustupa, čeka nr. 402499, tālr. 29229...
 • 26.05 Zane Aukstikalne, čeka nr. 308454, tālr. 22424...
 • 22.05 Antra Urtāne, čeka nr. 157/1455, tālr. 29103...
 • 20.05 Ārija Ekša, čeka nr. 198/153, tālr. 29121...
 • 18.05 Līga Kļaviņa, čeka nr. 11609, tālr. 26352...
 • 15.05 Indra Beķere, čeka nr. 153/873, tālr. 20003...
 • 13.05 Dzintars Valciņš, čeka nr. 58/704, tālr. 29493...
 • 11.05 Evija Puriņa, čeka nr. 238597, tālr. 27864...
 • 11.05 Marika Ozoliņa, čeka nr. 553395, tālr. 28735...
 • 07.05 Sandra Tomsone, čeka nr. 47986, tālr. 25301...
 • 05.05 Elina Meldere, čeka nr. 520470, tālr. 29948...
 • 05.05 Edgars Irbe, čeka nr. 183/320, tālr. 29982...

Noteikumi

Preču loterijas „Lipton loterija 2015” noteikumi.

1. PREČU RAŽOTĀJS UN IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA „UNILEVER BALTIC LLC” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 50003625111, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 3-10, Rīga, LV-1010).

2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA „Alpha Baltic” (uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003309127, juridiskā adrese: Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 01.05.2015. līdz 03.07.2015.

5. BALVAS:
5.1. 1 (viena) galvenā balva – ceļojums 2 (divām) personām uz Meksikas piramīdām.
5.1.1. Ceļojumā iekļauts:
5.1.1.1. kabatas nauda EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 eiro centi);
5.1.1.2. aviobiļetes Rīga – Kankūna – Rīga (ar pārsēšanos);
5.1.1.3. transfērs Kankūnas lidosta – viesnīca Playa del Carmen – Kankūnas lidosta;
5.1.1.4. nakšņošana viesnīcā Playa del Carmen ar brokastīm;
5.1.1.5. ekskursija uz seno maiju pilsētu – arheoloģisko kompleksu Čičenicu, Jokdzonotes senoti, tekilas darītavu, Vaļjadolidas pilsētu.
5.1.2. Balvas kopējā vērtība ir EUR 6500,00 (seši tūkstoši pieci simti eiro, 00 eiro centi).
5.2. 30 (trīsdesmit) ikdienas balvas – telts;
5.2.1. Balvu kopējā vērtība ir EUR 3873,30 (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs eiro, 30 eiro centi).
5.3. Balvu fonda kopējā vērtība ir EUR 10 373,30 (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro, 30 eiro centi).

6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 6.1. Lai piedalītos loterijā, laikā no 2015. gada 01. maija līdz 2015. gada 30. jūnijam, dalībniekam jebkurā no Latvijas Republikā esošiem veikaliem jāiegādājas jebkuri 2 (divi) Lipton akcijas produkti (produktu sarakstu skatīt pielikumā nr.1).
6.2. Pēc pirkuma veikšanas dalībnieks no 2015. gada 01. maija līdz 2015. gada 30. jūnija plkst.23:59 reģistrējas loterijai vienā no sekojošiem veidiem:
6.2.1. nosūtot īsziņu uz tālruni 144 šādā formā, ievērojot atstarpi starp vārdiem:
LIPTON_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA NUMURS
Piemērs, LIPTON KRISTINE BRIEDE 07734
Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz EUR 0,14 (nulle eiro, 14 eiro centi) (ieskaitot PVN);
6.2.2. reģistrējoties mājas lapā www.lipton.lv bez maksas, norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, tālrunis.

6.3. 1 (vienu) pirkuma čeku var reģistrēt tikai 1 (vienu) reizi.
6.4. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.
6.5. 1 (viens) dalībnieks var laimēt tikai 1 (vienu) viena veida balvu.
6.6. Pirkuma čeks jāsaglabā līdz 2015. gada 17. jūlijam, kas kalpos kā pierādījums par dalību loterijā, saņemot balvas.
6.7. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.
6.8. Nepareizi veiktas reģistrācijas loterijā nepiedalās.
6.9. Viens dalībnieks var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu jebkura loterijas noteikumiem atbilstošu pirkumu un reģistrējot jaunu čeka numuru.
6.10. Visi pieteiktie čeka numuri, kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.
6.11. Izlozes nodrošinātājs patur tiesības neizsniegt balvu laimētājam gadījumos, ja dalībnieks:
6.11.1. ir reģistrējis vienu čeka numuru vairākkārt, tādējādi cerot palielināt savas izredzes laimēt;
6.11.2. ir reģistrējis vienu un to pašu čeka numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem, papildinot čeka numuru ar papildus simboliem vai mainot simbolu kombināciju;
6.11.3. ir reģistrējis pirkuma čeka numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts uz čeka;
6.11.4. ir veicis darbības, kas rada pamatotas aizdomas par reģistrācijas prettiesiskumu.
6.12. Akcijas organizators neatbild par:
6.12.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies iegādājoties akcijas produktu vai saņemot balvu;
6.12.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.12.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.

7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS: 7.1. Plānotais dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis) dalībnieku, no kuriem tiks izlozēts 1 (viens) laimētājs, kurš saņems balvā ceļojumu 2 (divām) personām un Meksikas piramīdām un 30 (trīsdesmit) laimētāji, kuri katrs balvā saņems 1 (vienu) telti.
7.2. Iespēja laimēt 1 (vienu) no 31 (trīsdesmit vienas) balvas ir tieši atkarīga no kopējā izdarīto un reģistrēto loterijas noteikumiem atbilstošo pirkumu skaita.

8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: 8.1. Lai piedalītos loterijā dalībniekam jāreģistrējas tajā vienā no sekojošiem veidiem:
8.1.1. nosūtot īsziņu uz tālruni 144 šādā formā, ievērojot atstarpi starp vārdiem:
LIPTON_VĀRDS_UZVĀRDS_ČEKA NUMURS
Piemērs, LIPTON KRISTINE BRIEDE 07734
Maksa par īsziņas nosūtīšanu līdz EUR 0,14 (nulle eiro, 14 eiro centi) (ieskaitot PVN);
8.1.2. reģistrējoties mājas lapā www.lipton.lv bez maksas, norādot sekojošu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs, tālrunis.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ: 9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2015. gada 01. maija līdz 2015. gada 30. jūnija plkst.23:59.
9.1.1. Reģistrējoties 9.1. punktā noteiktajā laika periodā, loterijas dalībnieks piedalās katrā nākošajā dienas izlozē, pēc kuras tika veikta reģistrācija.
9.2. Visas 9.1. punktā noteiktajā laika periodā veiktās reģistrācijas piedalās galvenās balvas izlozē 2015. gada 02. jūlijā.

10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.
10.2. Ikdienas balvu izloze notiks 2015. gada 05., 07., 11., 13., 15., 18., 20., 22., 26., 28. jūnijā, 01., 03., 05., 09., 11., 15., 17., 19., 29. jūnijā un 02. jūlijā plkst.10:00 SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi (izložu grafiku skatīt loterijas noteikumu pielikumā nr.2.)
10.2.1. Ikdienas balvu izlozēs 07., 13., 15., 18., 20., 22., 28. maijā, 03., 05., 11., 17., 19. jūnijā un 02. jūlijā tiks noteikts 1 (viens) laimētājs starp reģistrācijām, kas veiktas līdz iepriekšējās dienas plkst.23:59, kurš saņems balvā 1 (vienu) telti.
10.2.2. Ikdienas balvu izlozēs 05., 11., 26. maijā, 01., 09., 15. jūnijā tiks noteikti 2 (divi) laimētāji starp reģistrācijām, kas veiktas līdz iepriekšējās dienas plkst.23:59, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) telti.
10.2.3. Ikdienas balvu izlozē 29. jūnijā tiks noteikti 5 (pieci) laimētāji starp reģistrācijām, kas veiktas līdz iepriekšējās dienas plkst.23:59, kuri katrs saņems balvā 1 (vienu) telti.
10.3. Galvenās balvas izloze notiks 2015. gada 02. jūlijā plkst.15:30 SIA „SOMESE Baltic” biroja telpās, Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcijas pārstāvi.
10.4. Izlozē piedalās katrs 9. punktā noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāju vārdi tiks publicēti 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.lipton.lv 2015. gada 3. jūlijā.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. Lai saņemtu balvu, laimētājam līdz 2015. gada 17. jūlijam jāierodas SIA „SOMESE Baltic”, Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV 1050, Latvija.
12.2. Saņemot balvu, laimētājam jāuzrāda izlozē laimējušais pirkuma čeks un personas apliecinošs dokuments (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte).
12.3. Balvas pēc 2015. gada 17. jūlija vairs netiks izsniegtas.
12.4. Balvas netiks izmaksātas naudā, sūtītas pa pastu vai mainītas pret citu produktu vai balvu.
12.5. Balvas, kas netiek izņemtas līdz 2015. gada 17. jūlijam, paliek SIA „UNILEVER BALTIC LLC” īpašumā.13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2015. gada 24. jūlijam, iesniedzot SIA „Alpha Baltic”, Stabu iela 19, Rīga, LV-1011, Latvija rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.

14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA „UNILEVER BALTIC LLC”, SIA „Alpha Baltic” un SIA „SOMESE Baltic” darbinieki.
14.2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes uzvarētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, laimētā balva paliek preču izplatītāja SIA „UNILEVER BALTIC LLC” īpašumā.

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, atrodami akcijas mājas lapā www.lipton.lv

Pilnie akcijas noteikumi

Seko mūsu lapai Lipton Latvija

Info līnija: 80 200 990